GENERÁTOR OZÓNU pre čistenie priestoru od koronavírusov, hlodavcov, vrátane ich odplašenia.
Rýchlejšie odstraňovanie patogénov - koronavírusov a pachov a hlavne COVID-19 koronavírus

Profesionálny generátor ozónu pre rýchlejšie odstraňovanie patogénov - koronavírusov a pachov pomocou „aktívneho kyslíka“ (O3), ktorý vytvára ozón v dvoch úrovniach výkonu

Profesionálny generátor ozónu pre rýchlejšie odstraňovanie patogénov - koronavírusov a pachov pomocou „aktívneho kyslíka“ (O3), ktorý vytvára ozón v dvoch úrovniach výkonu
Generátor ozónu je určený pre ošetrenie väčších priestorov a bežne zničí všetky baktérie a vírusy v okolí.
Generátorom ozónu prechádza kyslík (O2), ktorý sa pomocou „tichých“ korona výbojov z časti premieňa na nestabilný ozón (O3).
Ozón likviduje všetky patogény, zápachy a hmyz (roztoče, mole, a pod.), ktoré sa v danej miestnosti nachádzajú. A taktiež aj odpudzuje hlodavce, kde zároveň čistí aj ich zápach...

VYČISTITE SI VZDUCH
OZÓN = NAJÚČINNEJŠIA DEZINFEKCIA A DEZODORÁCIA - Odstránenie 1000000 vírusov za pár minút http://www.1000000.sk/

Ozón je bezfarebný plyn, ťažší než vzduch. Je tvorený tromi atómami kyslíka (chemická značka - O3).
Hovorí sa mu tiež „aktívny kyslík“. Molekula ozónu je veľmi nestabilná a po krátkej dobe sa rozpadá opäť na kyslík (O2).
Ozón je preto neskladovateľný.
Polčas rozpadu ozónu je závislý od tlaku a teploty prostredia.

Ľudský čuch rozpozná typickú sviežu vôňu ozónu už pri veľmi nízkej koncentrácii. Slovo ozón znamená v gréčtine „voňať“. Bežne túto vôňu môžeme cítiť po búrke, pri zváraní elektrickým oblúkom, či pri kopírovacom stroji.

VYČISTITE SI VZDUCH aj od hlodavcov - predaj modulov pre EU www.plasice.sk

OZÓN = NAJÚČINNEJŠIA DEZINFEKCIA A DEZODORÁCIA - Odstránenie 1000000 vírusov za pár minút http://www.1000000.sk/

VÝROBA OZÓNU
Pomocou generátorov ozónu
Technológia prúdenia vzduchu cez elektrické pole, v ktorom vzniká tzv. „tichý výboj“, ktorého elektrický prúd štiepi molekuly kyslíka na jednoatómové radikály. Tie sa následne spájajú s molekulami kyslíka a dochádza k vzniku ozónu (metóda koronového výboja). Výhodou je vysoká produkcia ozónu pri nízkom príkone elektrickej energie.
Pomocou ÚV lámp
Tie štiepia molekuly kyslíka na jednoatómové radikály, ktoré sa spájajú s molekulami kyslíka a vzniká ozón. Nevýhodou je malá produkcia ozónu pri vysokom príkone elektrickej energie.

Oblasti využiteľnosti generátoru ozónu
väčšie miestnosti, jedálne, kuchyne, haly, domy (aplikácia 60-120 minút)
odstraňovanie zápachu a ošetrenie vzduchu po požiaroch a povodniach v domoch
odstraňovanie patogénov, hmyzu a hlodavcov v starých domoch
odstraňovanie zápachu a ošetrenie stajní zvierat od patogénov
odstraňovanie zápachu a ošetrenie priestorov pre spracovanie potravín (mäsa, mlieka, ovocia, zeleniny a pod.)
odstraňovanie zápachu v reštauráciách, baroch a kaviarňach (cigaretový dym)

Výhody kúpy generátoru ozónu
jednorazová investícia
kompaktnosť a mobilita generátoru ozónu (malé rozmery, nízka váha)
bez údržbová prevádzka (žiadne náplne ani ďalšia chémia)
nezanecháva po sebe žiadne odpadné látky
nízka spotreba el. energie a tichý chod
vysoký priechod vzduchu = vysoká produkcia ozónu
nízka cena a záruka 3 roky

Životnosť generátoru ozónu
Vo vnútri generátoru ozónu je špeciálna keramická doska so životnosťou 5000 - 7000 hodín prevádzky, čo je dostatočne dlhá doba, aby došlo k jej „vybitiu“. Pokiaľ napriek tomu doska počtom využitých hodín znížila svoj výkon, sú k predaji náhradné v cene do 40€.
Generátor ozónu neobsahuje žiadnu UV lampu, ktorá významne znižuje životnosť prístrojov.

Skrátený postup použitia
Generátor ozónu umiestnite do priestoru, ktorý chcete ošetriť a zapojte ho do zásuvky pre 230V.
Dôkladne uzavrite všetky okná a dvere.
Na časovači nastavte požadovaný čas pre ošetrenie, generátor ozónu začne vytvárať ozón.
Opustite priestor!
Po vypršaní času pre ošetrenie počkajte ešte aspoň 40 minút, než sa budete môcť do miestnosti vrátiť.
Vyvetrajte miestnosť.
V prípade, že zápach pretrváva, proces zopakujte.

UltraViolet and Corona Discharge. Both processes split oxygen molecules into single oxygen atoms (O).

Dôležité upozornenia
Generátor ozónu nesmie byť používaný v prítomnosti ľudí, zvierat a rastlín!
Generátor ozónu nenahradzuje umývanie, vysávanie, pranie či tepovanie (teda žiadne mechanické čistenie). Preto aby ozón správne pôsobil, je potrebné pred jeho použitím očistiť mechanicky všetky nečistoty na ošetrovaných plochách.
Generátor ozónu je určený výhradne na ošetrenie vzduchu, nie vody.
Nikdy nepoužívajte generátor ozónu v nadmerne vlhkom interiéri (napr. čistenie poťahov áut mokrou cestou). Najskôr nechajte interiér poriadne preschnúť. Nadmerná vzdušná vlhkosť by mohla byť zdrojom korózie výbojovej dosky generátoru ozónu, došlo by k skráteniu životnosti generátoru a k možnej tvorbe oxidu dusíka a kyseliny dusičnej!

Corona Discharge creates ozone by applying high voltage to a metallic grid sandwiched between two dielectrics

1. Najsilnejšie oxidačné činidlo
Ozón je najsilnejšie oxidačné činidlo (oxidant) až 50x účinnejší ako chlór (Cl) a niekoľko stokrát, ako najčastejšie používané dezinfekčné prostriedky na báze chlóru.
2. Najúčinnejší dezinfekčný prostriedok
Ozón je v súčasnosti najúčinnejší dezinfekčný prostriedok, zabíja rôzne patogény v priebehu niekoľkých sekúnd (už v nižších koncentráciách) na rozdiel od iných oxidantov. Neexistujú žiadne vírusy, baktérie, plesne a huby, ktoré by odolali ozónu. Na ozón nemôže vzniknúť rezistencia (patogény sa časom nestanú odolné). Ničí tiež všetok hmyz (ako blchy, vši, roztoče, ploštice, komáre, muchy a pod.), ale aj hlodavce.
3. Najúčinnejší dezodoračný efekt
Ozón má tiež najúčinnejší dezodoračný efekt, rozkladá nežiaduce zápachy v prostredí (cigaretový dym, pachy zvierat, pot, zápachy po varení, zápachy z náterov, lepidiel a pod.), na rozdiel od chemických dezodorantov, ktoré zápachy len prekrývajú.
4. Je ekologický
Ozón je ekologický a nezanecháva žiadne toxické reziduá, je šetrný k životnému prostrediu a zdraviu ľudí (rýchlo sa rozkladá späť na kyslík) na rozdiel od chemických prípravkov.
5. Nespôsobuje žiadne alergické či dýchacie problémy
Ozón nespôsobuje žiadne alergické či dýchacie problémy u ľudí, ktoré môžu vytvárať chemické dezinfekčné prostriedky. Je jednoducho súčasťou ovzdušia.
6. Dostane sa všade
Ozón je plyn, ktorý sa na rozdiel od aerosolov dostane do všetkých pórov stien, čalúnení a pod.
7. Zlepšuje filtráciu
Ozón zvyšuje flokuláciu (zrážanie, vločkovanie) a koaguláciu (zhlukovanie) organického materiálu, čím zlepšuje filtráciu.
8. Odpadá nebezpečenstvo skladovania
Ozón je nestály a preto neskladovateľný. Odpadá jeho nebezpečenstvo skladovania.
9. Nemá vplyv na kyslosť prostredia
Ozón nemá vplyv na pH.
10. Je prívetivý k alergikom
Ozón je vďaka svojim vlastnostiam prakticky jediným riešením pre alergikov. Jednak v období peľov uskutočňujeme výmenu vzduchu ozónovaním - nie vetraním. Ozón taktiež ničí huby, plesne a roztoče, ktoré sú najčastejšími príčinami alergií.
plesne a roztoče, ktoré sú najčastejšími príčinami alergií.

 

Ozón vs chlórové prípravky
Ozón je:
•3000x rýchlejší a 50x účinnejší než chlór (Cl)
•25x účinnejší než kyselina chloritá (NOCl)
•2500x účinnejší než chlórnan (OCl)
•5000x účinnejší než chloramín (NH2Cl)

Dĺžka pôsobenia účinkov ozónu
V prírode sa ozón vyskytuje v koncentráciiod 0,03 ppm – 0,1 ppm. Ozón už v koncentrácii 0,1 ppm je schopný udržať patogény v prijateľnej miere a pritom nie je škodlivý voči vyšším formám života, ako je človek a zviera.

Sila ozónu je taká veľká, že začína ničiť mikroorganizmy už shodnotou 0,1 g ozónu na 1 m3 miestnosti a to do niekoľkých sekúnd. Avšak aj menšie koncentrácie ozónu počas dlhšieho pôsobenia (minúty, hodiny) majú podobné účinky. Po ošetrení miestnosti ozónom jeho sila pretrváva i naďalej v takej koncentrácii, že je schopný i niekoľko dní negatívne pôsobiť na mikroorganizmy, ale aj na zápachy.

Vplyv ozónu na baktérie a vírusy
Baktérie sú mikroskopické, jednobunkové organizmy s primitívnou štruktúrou. Telo baktérie je tvorené relatívne pevnou bunkovou stenou. Ozón interferuje (ovplyvňuje)metabolizmus buniek baktérii a s najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku inhibície(útlmu) blokuje prevádzku enzymatického riadiaceho systému. Ozón narúša bunkovú stenu baktérii a narušuje jej štruktúru, čo má za následok likvidáciu baktérie. K procesu oxidácie dochádza v priebehu 1-10 s a k takmer okamžitému zničeniu.

Vírusy sú malé, nezávislé častice postavené z kryštálov a makromolekúl. Na rozdiel od baktérii sa množia len v hostiteľskej bunke, kde transformujú (pretvárajú) cudzí proteín na vlastný. Ozón ničí vírusy difúziou (prenikaním) cez proteínovú schránku do jadra nukleovej kyseliny, čo vedie k poškodeniu vírusovej RNA. Pri vyšších koncentráciách ozón ničí kapsidy (proteínový obal s uloženou genetickou informáciou), alebo vonkajšiu proteínovú schránku oxidáciou DNA (deoxyribonukleová kyselina) alebo RNA(ribonukleová kyselina) a tým narúša štruktúru mikroorganizmu.

Efekt dezinfekcie (likvidácie) je pod určité hodnoty koncentrácie malý alebo nulový. Nad túto úroveň ničí všetky patogény. Táto tzv. „prahová hodnota“ nie je rovnaká. Tento efekt sa nazýva All or nothing = Všetko alebo nič.

Porovnanie oxidačných vlastností
Oxidant Oxidačný potenciál
Ozón 2,07
Peroxid vodíka 1,77
Kyselina chlórna 1,49
Plynný chlór 1,36
Kyslík 1,23
Bróm 1,09
Iód 0,54
Oxid chloričitý 0,95
Chloristan sodný 0,76
Chlórnan sodný 0,94

Možnosti využitia ozónu
1.Zdravotníctvo a sociálne služby ?lekárske ordinácie a čakárne
?izby v nemocniciach a domovoch pre seniorov
?veterinárne ordinácie a operačné sály
?pohrebné služby a pitevne
?cely vo väznici a väzbe
?škôlky a školy
?alergici a astmatici ...

2.Poľnohospodárstvo a potravinárstvo ?sklady a transport potravín – predĺženie doby skladovania ovocia, zeleniny, mäsa a mäsových výrobkov
?predĺženie skladovania obilnín
?dezinfekcia technologických zariadení a pracovných plôch pri spracovaní produktov rastlinnej a živočíšnej výroby (mäsopriemysel mliekarenský, pivovarnícky a vinársky priemysel, spracovanie ovocia a zeleniny, produkcia vajec a pod.

3.Šport a fitnes ?hokejová a futbalová výstroj (odstránenie zápachu)
?športové centrá (posilňovne, telocvične, šatne, masérske salóny asauny)

4.Domy, byty a kancelárske priestory ?po maľovaní, lakovaní
?staré domy – zatuchnuté zápachy
?po kúpe nového nábytku (pach z lepidiel)
?po varení alebo fajčení
?klimatizácia a vzduchotechnika - syndróm nezdravých budov

5.Hotely, reštaurácie a gastronómia ?hotelové izby, penzióny a ubytovne (alergény a roztoče)
?kempingové chatky (zatuchnuté zápachy)
?bary a kaviarne (zápach z cigaretového dymu)
?gastronomické zariadenia (kuchyne a jedálne)

6.Automobily ?interiéry (zápach z klimatizácie, sedadiel, koberčekov, cigariet, zvierat)
?obytné autá a karavany
?sanitky, policajné autá, autobusy, taxíky, služobné vozidlá a pod.

7.Požiare a povodne ?zápach spálenín po požiari
?zápach a dezinfekcia po povodni (splašky, potuchnuté steny)

Upozornenie pre používanie:
- Generátor ozónu je určený pre jednorazové ošetrenie a nesmie byť používaný za súčasnej prítomnosti osôb, zvierat a rastlín!
- Toto zariadenie nenahrádza umývanie, vysávanie nečistôt či pranie alebo tepovanie tkanín.
- Tento typ generátora nie je určený pre ozonování vody, len vzduchu.
- Nikdy nepoužívajte generátor ozónu v nadmerne vlhkom interiéri (napr. Po čistenie vozidiel mokrou cestou)! Nadmerná vzdušná vlhkosť (nad 75%) by mohla byť zdrojom korózie výbojovej dosky generátora ozónu, došlo by ku skráteniu životnosti generátora a k možnej tvorbe oxidov dusíka a kyseliny dusičnej!

Porovnanie s čističkami vzduchu a ionizátory:
- Vzduch ošetrený bežnú čističkou vzduchu obsahuje aj naďalej baktérie, vírusy a plesne. Generátor ozónu zničí všetky zárodky zápachu.
- Ionizátor je zariadenie, ktoré pomocou elektrického výboja ionizuje vzduch, tzn. že v ňom zvyšuje množstvo záporných iónov. Dostatok týchto iónov môže mať pozitívny vplyv napríklad na kvalitu dýchanie (lepšie okysličenie krvi) a na ľudskú psychiku (viac duševnej energie, lepšia nálada). Ionizátor neničí baktérie, vírusy, plesne.

Alternatívne názvy pre generátor ozónu:
- ozonizátor, ozonovač alebo ozón makier


Profesionálny generátor ozónu pre efektívne a účinné odstraňovanie patogénov a pachovpo mocou „aktívneho kyslíka“ (O3).

Viac o výrobe ozónu: Ozone , or trioxygen, is an inorganic molecule with the chemical formula O
3. It is a pale blue gas with a distinctively pungent smell. It is an allotrope of oxygen that is much less stable than the diatomic allotrope O
2, breaking down in the lower atmosphere to O
2 (dioxygen). Ozone is formed from dioxygen by the action of ultraviolet light (UV) and electrical discharges within the Earth's atmosphere. It is present in very low concentrations throughout the latter, with its highest concentration high in the ozone layer of the stratosphere, which absorbs most of the Sun's ultraviolet (UV) radiation.
.

 

 

 


rodent repellent - plasice.sk

Odpudzovače zvierat, hmyzu, vtákov
Plašič kún a hlodavcov,
Vibračné odpudzovač plašič krtkov
Účinná zbraň pre odpudzovanie hadov
Široký výber renomovaných odpudzovačov
Deramax odpudzovače hlodavov
Výroba plašičov od od market.sk

 víac...

 

rodent scare

Zariadenia na plašenie

Ultrazvukovým signálom odpudia hlodavce z objektu a preventívne ho chránia.
Na premnožené potkany a myši už otrava nezaberá: Čo pomôže ?

Odpudzovače myší, kún, potkanov, mačiek, psov, vtákov, krtov, hrabošov
Zbavte sa moskytov, múch, ôs, sršňov a iného obtiažneho lietajúceho hmyzu pomocou našich vysoko kvalitných elektronických zariadení.
Tovar skladom. Vyrobené v EU.

A bird scarer is any of a number devices designed to scare birds, usually employed by farmers to dissuade birds from eating recently planted arable crops. They are also used on airfields to prevent birds accumulating near runways and causing a potential hazard to aircraft.


 víiac...

Odpudzovač hadov:

We are your protection against interception, watching or scaring animals:

www.market.sk - all that you can not buy elsewhere

www.sigint.sk - intelligence - capture signals PROFI
www.alibaba.sk - conspiracies, discovery, marketing material.

www.plasice.sk - Everything goes and flies - scare
www.projammer.eu - the field of RF jamming

www.rf-protection.com - EMC and RFI Shielding

www.jammeraudio.com - listening microphones and audio recorders

www.lasermicrophone.eu - laser audio surveillance

www.elidefire.info - automated fire extinguishing